V rozvojových krajinách ľudia pestujú plodiny a vyrábajú tovar, v rozvinutých krajinách ľudia tieto plodiny aj tovar spotrebúvajú. Spotrebiteľ nakupuje a producent má obživu. Znie to dobre?

Realita je často iná. Pestovatelia, remeselníci a zamestnanci v rozvojových krajinách pracujú za podmienok, ktoré si len ťažko dokážeme predstaviť. Mzda, ktorá nestačí ani na základné životné potreby, nebezpečná práca bez ochranných pomôcok, detská a otrocká práca. To je len príklad. "Zdroj: NaZemi.cz

Čo je to FAIRTRADE?

Spravodlivý obchod čiže fair trade je spôsob obchodu, ktorý dáva príležitosť pestovateľom, remeselníkom a zamestnancom v krajinách "tretieho sveta", aby sa uživili vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

Hlavné zásady fair trade:

  • minimálne ceny , pod ktoré nesmú dohodnutej ceny medzi pestovateľmi a obchodníkom klesnúť.
  • Detská práca , ktorá narušuje právo na vzdelanie a zdravý telesný i duševný rozvoj dieťaťa je zakázaná .
  • Pracovníci na plantážach, farmách a v ďalších podnikoch pracujú v dôstojných a bezpečných pracovných podmienkach . Dostávajú mzdu, ktorá pokrýva náklady na ich živobytie.
  • Škodlivé agrochemikálie a geneticky upravené plodiny sú z fair trade vylúčené. Podporované sú udržateľné pestovateľské a výrobné postupy , ktoré zachovávajú ekosystémy pre budúce generácie, ale tiež chráni zdravie pestovateľov i spotrebiteľov.

Tovar s fair trade certifikáciou je už veľmi známe v okolitých európskych krajinách a pomaly preniká aj na slovenský trh.

Pri nákupe fairtradového výrobku má spotrebiteľ istotu, že vznikol za podmienok hodných civilizovanej spoločnosti. Štandardy pre Fairtradovou výrobu a obchodovanie vznikajú na pôde dvoch medzinárodných organizácií: Fairtrade International a World Fair Trade Organization, ktoré obe združujú ako zástupcu obchodníkov a spotrebiteľov, tak zástupca samotných producentov.

Pre bližšie informácie odporúčame stránky http://www.fairtrade-cesko.cz/

"Svojim nákupom dávame hlas nejakému ekonomickému a sociálnemu modelu, určitému spôsobu výroby tovaru. Zaujímame sa o kvalitu tovaru aj o uspokojenie z neho plynúce. Nemôžeme však ignorovať podmienky, za ktorých tovar vzniká - environmentálne vplyvy a pracovné podmienky. Sme s nimi spojení, a teda za ne zodpovední. "


Anwar Fazal, prezident International Organization of Consumer Union, 1986


Najdete nás i na MALL.CZ