Exkluzívne prinášame na slovenský trh produkty značky AlterNativa3, španielskej kooperatívy s viac ako 20 ročnou históriou. 99% sortimentu nesie certifikáciu Fairtrade a BIO.

AlterNativa3 okrem vysokého etického kódexu a spoločensko-environmentálnej zodpovednosti kladie veľký dôraz na kvalitu svojich produktov. Celý proces spracovania a výroby prebieha v ich vlastných prevádzkach v Barcelone pod prísnou kontrolou vo všetkých fázach.

AlterNativa3 spolupracuje s fairtradovými družstvami najmä Strednej a Južnej Ameriky, ďalej Afriky a Ázie (indické mydlá). Všade tam sa aktívne zapája do sociálnych projektov. Napríklad pomohla vybudovať tzv. čitateľské kútiky pre deti a dospelých v Tuma-La Dalia v Nicaragui a ďalej sa podieľa na sprístupnení a zlepšení vzdelávania v tejto oblasti. AlterNativa3 tu na žiadosť miestnych mladistvých vybudovala počítačovú učebňu o 10 počítačoch a stará sa o 95 študentov. Ich počet a záujem stále rastie.

Ďalší úspešný projekt dostal názov „Daruj kravu v Columbii“, vďaka ktorému sa podarilo niekoľkým desiatkam rodín opustiť bogotské slumy a založiť vlastnú farmu. Do začiatku dostali 10 kráv, ktorých mlieko im zaistilo potrebnú výživu. Ďalej im bola poskytnutá praktická pomoc so založením a chodom farmy. Teraz už produkujú vlastné syry a jogurt, čo je veľmi dôležité pre rozvoj miestneho trhu.

Kontaktné údaje: Alternatíva 3. S Coop. Ctra. Castellar, 526. 08227 Terrassa (Barcelona) Tel.: +34 – 93.786.93.79 Fax.: +34 – 93.731.00.58 Email.: alternativa3@alternativa3.com

https://alternativa3.com/en/


Najdete nás i na MALL.CZ