Vyhnout se, snížit a kompenzovat emise CO2 - to by mělo být motto každého výrobce. Ne nadarmo je změna klimatu jednou z nejdůležitějších výzev naší doby. Vědci vykreslují chmurný scénář v případě, že nedojde k zásadnímu obratu - a to brzy. Cílem by vždy mělo být zamezení nebo alespoň výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Tuto odpovědnost musí převzít každý. 

Podnikový klimatický management stojí před konkrétní výzvou, jak přispět k boji proti změně klimatu. Emise skleníkových plynů - zejména oxidu uhličitého - jsou však často nevyhnutelné pro zachování běžného provozu podniku. Emise vznikají například při průmyslových výrobních procesech, při spotřebě energie pro mobilitu nebo při významných událostech.

Stále více podniků a organizací si však uvědomuje svou společenskou odpovědnost a chce aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

CO2 neutrální výrobce má nastavené procesy tak, že minimalizuje vlastní emise CO2 na nezbytné minimum a nutné emise CO2 adekvátně kompenzuje, například přispíváním na projekty, které CO2 naopak eliminují.

TOHI - CO2 neutrální značka, navíc čokoládové tabulky jsou balené pouze v papírových obalech

FAIR SQUARED - CO2 neutrální, navíc skleněné vratné obaly. 99% obalů bez plastu.


Najdete nás i na MALL.CZ