FAIR TRADE a klimatická změna

Klimatická změna byla tématem číslo 1 na letošní tiskové konferenci Fairtrade Česko a Slovensko.

Fairtradový příplatek za zboží prodané v ČR, tedy peníze navíc, které pěstitelé vynakládají na rozvoj komunit a zlepšení efektivity pěstování, využívají pěstitelé stále častěji také na boj s dopady klimatické změny a na preventivní opatření, která je mohou před oteplováním klimatu chránit.

Systém Fairtrade zdaleka neřeší jen sociální, pracovní a ekonomické problémy pěstitelů. Všímá si také otázek životního prostředí. S tím souvisí prohlubující se dopady klimatické změny na pěstitele v Latinské Americe, Africe a Asii. Stále více se totiž ukazuje, že sociální nespravedlnost, která i dnes často pěstování řady komodit provází, má určitou paralelu i v nespravedlnosti klimatické. Ti, kdo  přispívají ke změně klimatu nejméně, se musejí vypořádávat s nejtěžšími následky klimatické změny,“ říká ředitel Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně a navazuje: „V důsledku změn klimatu v zemích globálního Jihu se pěstitelé potýkají s novými chorobami a škůdci, jsou ohroženi nepravidelnými a nižšími srážkami na jednu stranu nebo na druhou naopak povodněmi. Pěstitelé zapojení do systému díky Fairtrade využívají nové odrůdy, učí se pracovat s vodními zdroji nebo diverzifikují plodiny.“

Patrick van Damme, děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze vysvětluje: „Klimatická změna není fér. Jejími dopady bývají často nejvíc postiženi ti, kteří sami vytvářejí nejnižší uhlíkovou stopu. Právě fairtradoví zemědělci a výrobci o tom vědí své a mnozí z nich se již nyní potýkají se ztrátou půdy, úrody a živobytí.“ A dodává: „Organizovaný Fairtrade má jedinečnou příležitost upozorňovat na následky klimatické změny, protože má velmi blízko ke „svým“ farmářům a k modelu, který svým stoupencům /členům-farmářům umožňuje získat vyšší životní příjmy díky realizaci vhodných investic a zavádění efektivních řešení.“

„Rostoucí prodeje znamenají větší podporu pro pěstitele těchto surovin v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které byly zasažené pandemií i souvisejícím narušením mezinárodního obchodu,“ říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko.

Zdroj článku: https://fairtrade.cz/news/rostouci-prodeje-fairtradoveho-zbozi-v-cr-umoznuji-bojovat-mimo-jine-s-klimatickou-zmenou/


Najdete nás i na MALL.CZ